Finne ut om på tennings er dårlig på My Dryer

? Hvis gass tørketrommel ramler klærne , men ikke tørke dem , kan det ha en dårlig tenner . De tenner på en tørketrommel er ansvarlig for antennelse av gassen for å produsere varme . Med jevne mellomrom , kan det brenne ut . Tennere som fungerer skikkelig avgir en glød , så ofte en visuell undersøkelse vil avgjøre om tenner fungerer. Hvis ignitor ikke gløde , sjekk for spenning med et multimeter . En mangel på spenning indikerer at du må skifte tenneren . Du trenger
Skrutrekker
multimeter
Vis flere instruksjoner
en

Skru ut frontpaneletav tørketrommelen .
2

Slå på tørketrommelen og undersøke tenner . Dryer tennere er vanligvis to inches lang . De er utformet som kjegler , og har to ledninger som fører ut av dem. Hvis ignitor glødende når tørketrommelen er slått på , er det å jobbe .
3

Slå av gasstilførselen til tørketrommelen hvis den tenner ikke gløde. Steng av gassventilen og koble fra enheten .
4

Skru ut brenneren .
5

Juster innstillingen på et multimeter til den laveste innstillingen .

6

Koble en av sondene på multimeter til en av terminalene på tenner . Gjør det samme for den andre proben , og den andre terminalen , slik at begge prober er koblet på samme tid . Hvis multimeter ikke registrerer en endring i verdien på displayet , er dårlig ignitor .