Hvordan varme en Underground Shelter

med kjernefysisk spredning og hyppige dommedagsspådommene, er mange mennesker tar en ny titt på å bygge underjordiske tilfluktsrom som vil hjelpe dem å overleve uansett katastrofer fremtiden kan holde . I tillegg til mat og vann , trenger du en varmekilde . Et krisesenter begravet minst 4 meter under bakken vil bo på en konstant temperatur på ca 55 grader - litt kaldt for de fleste folk. Det er noen enkle metoder som vil hjelpe deg varme din jordisk ly . Instruksjoner
en

bruke solenergi til kraftprodusenter for å varme opp ly og gi strøm . Plasser solcellepanelerpå ventilasjonssjakt åpning cover og kjøre ledninger ned i sjakten .
To

Plasser et par lag med plast klut og hardt skum isolasjon på et lag med skitt på toppen av ly , deretter legge til flere flere inches av smuss på toppen . Dette vil bidra til å holde varmen som stiger inn i skitt fra ly fra spredendedesign på overflaten i kaldt vær .
3

Run geotermiske varmepumper som bruker elektrisitet fra solenergi. Dette systemet trekker varmen ut av luftstrømmen som kommer inn i ly fra ventilasjonsrørene . Dette systemet må settes opp av en profesjonell .