Hvordan sette tiden på en ADT System

ADT hjem sikkerhetssystemer er operert av et kontrollpanel installert på din vegg . På kontrollpanelet er en LED- skjerm som gir informasjon om gjeldende innstillinger alarm samt dato og klokkeslett . Tid og dato er vanligvis satt av tekniker som installerer sikkerhetssystemet . Hvis du mister strøm til ditt hjem , vil den tid må nullstilles på kontrollpanelet . Instruksjoner
en

Angi klokkeslett og dato programmeringsmodus ved å trykke på "* ", " 6 " og din herre tilgangskode . Hovedtilgangskodeer gitt til deg når alarmsystemet er installert i ditt hjem .
To

Velg " Tid og dato " ved å trykke " 1 ". Avhengig av alarmsystem modell , må du kanskje bla gjennom menyalternativene med venstre og høyre piltast , marker " Time and Date" og trykk på " * "-knappen .
3

Angi gjeldende tid i 24 - timers format med talltastene på tastaturet , og skriv deretter inn datoen i MM : DD : . ÅÅ format
4

Trykk på " #" -knappen for å lagre innstillingen og gå ut av " Time and Date" programmeringsmodus .