Sykehus Evakuerings Kriterier

evakuere et sykehus bør aldri gjøres lett , fordi det er mange ting å ta hensyn til før du flytter pasienter . Siden et sykehus evakuering vil kreve så mange personell som mulig, selv de som ikke er kvalifisert til å utføre medisinske oppgaver , hver medarbeider bør være klar over hva som går inn initiere en evakuering . Typer

evakuering på grunn av naturkatastrofer eller helsefare kan være uunngåelig , og bør gjøres raskt og igangsatt på et øyeblikks varsel, mens planlagte evakueringer , for eksempel et sykehus flytte, vil bli planlagt for ved sykehuset personal måneder i forveien .