Hvordan reengage vognene på Garage Door ånders

Genie merkevare garasjeåpnereta arbeidet ut av å åpne og lukke garasjen . Vognen - den delen av åpneren som kobles til garasjeporten og beveger seg langs sporet - kan kobles ut i tilfelle strømbrudd , slik at du kan gå ut av garasjen . Når strømmen problemet er løst , må vognen til å bli re - engasjert før åpneren kan settes tilbake i drift . Instruksjoner
en

Trekk plast utløserhåndtaket hengende fra taket montert spor diagonalt mot kraftretningen , som er den viktigste delen av åpneren på slutten av sporet som inneholder lysene . Trekke i håndtaket mot døren løsner vognen.
To

Lås opp garasjeporten og heve den for hånd helt til døren re - engasjerer med vogn . Du skal høre et klikk når dette skjer .
3

Skyv den åpne knappen på garasjeportåpner for å gjenoppta normal service. Trekke utløserhåndtaket nedover løsner karusellen i tilfelle en annen strømproblem .