# >> Hjem Hage > >> Home Safety >> Hjem Safer >>

Hvordan åpne en venstre /høyre kombinasjonslås på en Victor Sikker

Victor sikkerhet safer er gamle antikke safe som var vanlig rundt 1900. Victor Sikker og Lock Selskapet ble kjent for high end sikkerhet safer . De anses å være antikviteter og et samleobjekt . Hvis du eier kombinasjonen er det en sekvens for å åpne en Victor trygg kombinasjonslås . Det anbefales at du henviser til en låsesmed for å åpne safen hvis du ikke har den kombinasjonen . Instruksjoner
en

Drei skiven fire fullstendige rotasjoner til høyre og stoppe på det første tallet i kombinasjonen .
To

Snurr hjulet til venstre side tre komplette rotasjoner og stoppe på det andre tallet i kombinasjonen sekvensen .
3

Drei skiven tilbake til de rette to komplette rotasjoner og stoppe på det tredje tallet i kombinasjonen .

4

Snurr hjulet til venstre en komplett rotasjon og stopp på det siste nummeret av kombinasjonen koden .
5

Trekk i håndtaket på døren til Victor trygt å åpne .